Skip to content Skip to footer

Vi glæder os til at høre fra dig: Silkeborg tlf. 86 81 10 33 / Pandrup tlf. 72 62 92 10 / Aarhus C tlf. 29 43 77 75

Rådgivning til iværksættere

Ejendomsinvestering

Både den regnskabs- og skattemæssige behandling af ejendomsinvesteringer er meget komplekse og vanskeligt gennemskuelige. Derfor er det vigtigt at have topprofessionelle sparringspartnere med indsigt og specialviden inden for alle former for ejendomsinvestering. Disse kompetencer er vi stolte af at kunne tilbyde hos Tal & Tanker.

Højtuddannede
sparringspartnere

Hos Tal & Tanker har vi stor erfaring og ekspertise med rådgivning af virksomheder indenfor ejendomsbranchen. Vi rådgiver omkring regnskabsforhold, finansiering, skatte- og momsforhold samt generel optimering af din forretning.

Intet slår erfaring

Vores medarbejdere har stor erfaring med ejendomsbranchen og tilbyder professionel rådgivning inden for:

  • Investeringsejendomme som erhverves med det formål at opnå løbende afkast fra driften via løbende lejeindtægter og/eller via fortjeneste ved salg
  • Domicilejendomme som anvendes til virksomhedens administration og/eller produktion
  •  Handelsejendomme som købes og udvikles med henblik på videresalg indenfor en kortere periode
  •  Ejendomsmæglere og deres virksomhedstype
  • Andelsboligforeninger

Derfor skal du tidligt inddrage rådgivning

Tal & Tanker har hjulpet rigtig mange iværksættere godt fra land, fra vidt forskellige udgangspunkter og fra vidt forskellige brancher. Det er tydeligt for alle disse iværksættere, at jo tidligere i opstartsfasen de har søgt hjælp og inddraget professionel rådgivning, desto bedre fundament for deres virksomhed har de skabt.

Vores store erfaring sikrer dig rådgivning, der er både konstruktiv og af høj kvalitet.

Giv os et kald

Lad Tal & Tanker være din og din virksomheds professionelle, kompetente rådgiver inden for ejendomsinvestering. Det giver dig ro og tid til at fokusere på virksomhedens låbende drift, udvikling og strategi. Vi er klar med gode råd og dåd i hverdagen. Så ring eller send os en mail.