Skip to content Skip to footer

Vi glæder os til at høre fra dig: Silkeborg tlf. 86 81 10 33 / Pandrup tlf. 72 62 92 10 / Aarhus C tlf. 29 43 77 75

Revision​

Vækstfremmer for din virksomhed

Revision af virksomhedens årsregnskab giver øget sikkerhed for alle virksomhedens interessenter (aktionærer, medarbejdere, leverandører, kunder og bank/kreditforening). Nye kunder og samarbejdspartnere kigger ofte i virksomhedens eksterne årsrapport – og det er alment kendt i erhvervslivet, at en revisionserklæring i årsregnskabet giver sikkerhed og validitet af oplysningerne.

Vi gør det nemmere at være dig

Har din virksomhed fået foretaget revision, vil det som hovedregel være nemmere at forhandle med både banker og kreditforening omkring ny finansiering samt det løbende renteniveau, da det er vigtigt for dem, at der er stor validitet i de oplysninger, de modtager fra deres kunder.

Vi er rådgivere for en lang række mindre og mellemstore virksomheder – og for en del heraf foretager vi revision af deres årsregnskab, når det er den bedste løsning.

Der er også andre muligheder end revision, når din virksomhed skal have udarbejdet årsregnskab med revisorerklæring, afhængig af hvor stor din virksomhed er målt på antal ansatte, omsætning og balancesum. Andre muligheder kan eksempelvis være:

  • Udvidet gennemgang
  • Review
  • Assistanceerklæring

Vi tager altid udgangspunkt i dig og dine behov

Som din rådgiver vil vi, i samarbejde med dig, objektivt vurdere hvad der er den bedste løsning for din virksomhed.
I mange tilfælde kan det imidlertid være en god investering at bruge fx kr. 5.000 ekstra på at få foretaget revision – da fordelene herved ofte dækker omkostningen.

Af fordele kan nævnes:

  • Lavere renteomkostninger og bidragssatser
  • Større sikkerhed for virksomhedens interessenter, der bl.a. kan være medvirkende til, at nye kunder vælger din virksomhed
  • Et kvalitetsstempel af din virksomheds økonomiske- og finansielle forhold.

Vi skal kende hinanden

Det er nemt at finde et revisionsfirma. Det svære er at finde et, som du svinger med.
Et der har viljen og tiden til at sætte sig ind i dine udfordringer. Vi tror det er vigtigt og derfor bruger vi tid på at lære dig og din virksomhed at kende, så vi kan matche dig med det rigtige team. Send en mail og lad os tage et møde – eller slå på tråden, vi glæder os til at høre fra dig.