Skip to content Skip to footer

Vi glæder os til at høre fra dig: Silkeborg tlf. 86 81 10 33 / Pandrup tlf. 72 62 92 10 / Aarhus C tlf. 29 43 77 75

Regnskab

Både tal og tanker skal passe

Dit årsregnskab bruges bla. til at vurdere din virksomheds kreditværdighed, soliditet og indtjeningsevne. Med udgangspunkt i dit regnskab og årsrapport vurderes det om virksomhed er solid, om der er tilstrækkelig egenkapital og likviditet samt en fornuftig bundlinje. Det er med andre ord her, at alle kigger, når de vurderer dig og din virksomhed.

Det rigtige regnskab og det rette omfang

Når din virksomhed skal aflægge regnskab, skal dette gøres efter årsregnskabslovens regler. Disse regler er ret komplekse og ændres løbende, hvorfor det er vigtigt, at du har en samarbejdspartner med fingeren på pulsen og næsen i lovgivningen.

Hos Tal & Tanker er vi specialister i regnskabsudarbejdelse for små og mellemstore virksomheder. Vi sikrer, at årsregnskab og skatteforhold er udarbejdet efter gældende regler og praksis og rådgiver omkring regnskabsaflæggelse og virksomhedens skattemæssige forhold.

Men vi stopper ikke her. For når årsregnskabet er godkendt, sørger vi for udarbejdelse af selvangivelsen til SKAT og for indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen i XBRL-format, da vi har systemer, der understøtter dette. Så får du nemlig ro i maven og tid til at kaste dig over de opgaver, der skal sikre dig et godt regnskab næste år.

Vi skal kende hinanden

Lad Tal & Tanker hjælpe dig med regnskabsudarbejdelse og kontakt til de offentlige myndigheder. Derved kan du fokusere 100% på virksomhedens løbende drift, udvikling og strategi – og du sikrer samtidig, at virksomhedens regnskaber og skattemæssige forhold er korrekte. Bare ring eller sende os en mail, så er vi klar til at hjælpe.

Det rigtige regnskab og det rette omfang

Når din virksomhed skal aflægge regnskab, skal dette gøres efter årsregnskabslovens regler. Disse regler er ret komplekse og ændres løbende, hvorfor det er vigtigt, at du har en samarbejdspartner med fingeren på pulsen og næsen i lovgivningen.

Hos Tal & Tanker er vi specialister i regnskabsudarbejdelse for små og mellemstore virksomheder. Vi sikrer, at årsregnskab og skatteforhold er udarbejdet efter gældende regler og praksis og rådgiver omkring regnskabsaflæggelse og virksomhedens skattemæssige forhold.

Men vi stopper ikke her. For når årsregnskabet er godkendt, sørger vi for udarbejdelse af selvangivelsen til SKAT og for indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen i XBRL-format, da vi har systemer, der understøtter dette. Så får du nemlig ro i maven og tid til at kaste dig over de opgaver, der skal sikre dig et godt regnskab næste år.