Skip to content Skip to footer

Vi glæder os til at høre fra dig: Silkeborg tlf. 86 81 10 33 / Pandrup tlf. 72 62 92 10 / Aarhus C tlf. 29 43 77 75

Nemt og trygt

Lønservice giver dig tid

Hos Tal & Tanker tilbyder vi at varetage din lønadministration, for at du kan sikre korrekt løn til dine medarbejdere, nemt og trygt. Vi har stor erfaring med udarbejdelse af løn i de mest anvendte lønsystemer på markedet, samt adgang til at kunne bogføre lønnen i alle kendte bogføringssystemer.

Ved at lade vores erfarne lønkonsulenter varetage din løn, kan du effektivisere egne arbejdsgange ved at frigive ressourcer og mindske sårbarheden ved at køre løn internt. Samtidig sikrer du korrekt løn til dine medarbejdere hver gang. Du har stadig kontrollen, da du godkender lønnen, når den er klar.

Vi varetager lønadministrationen fra A-Z

Hos Tal & Tanker får du dygtige sparringspartnere i vores lønkonsulenter, der er både grundige og kvalitetsbevidste. Vi tilbyder blandt andet at varetage følgende opgaver:

Udover at varetage lønadministrationen, tilbyder vi også rådgivning. Rådgivning er ikke forudsat, at I har valgt at lade os varetage administrationen af løn, men tilbydes også som enkeltstående service. Vi tilbyder blandt andet rådgivning om:

Digital og tanker

Et samarbejde om lønadministrationen med Tal & Tanker giver dig tid til indtægtsgivende aktiviteter og lige så vigtigt: Det giver dig tid til at se nye muligheder. En af dem er digitalisering og effektivisering, som du i samarbejde med Tal & Tanker kan få stor glæde af – både økonomisk og praktisk.

Du har pligt til at registrere arbejdstid

En ny lov pålægger dig som arbejdsgiver at registrere arbejdstid for hver enkelt af dine medarbejdere.
Du skal derfor indføre et arbejdstidsregistreringssystem.
Arbejdstidsregistreringssystemet skal sikre overholdelse af daglig og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid, ligesom det skal være muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder.


Som arbejdsgiver skal du derfor vurdere, om din virksomhed allerede har et tidsregistreringssystem, som lever op til kravene eller om der skal indføres et system.


Hos Tal & Tanker står vi til rådighed med sparring og rådgivning omkring valg af arbejdstidsregistreringssystem, ligesom vi gerne uddyber lovkravene for dig.
Så tag endelig fat i en af vores revisorer eller lønkonsulenter.

Vi har et rigtig godt samarbejde med Tal & Tanker, der blandt andet sørger for lønadministrationen. Det giver os tid os til at gøre det, vi er gode til samtidig med at vi ved vores ting er up-to-date.

1 gang måneden kører Tal & Tanker løn og sørger for at vi ikke skal bruge ressourcer på at holde styr på lønområdet og alle de ting som det medfører. Det gør os glade og sparer os for meget, derfor er vi meget tilfredse med samarbejdet, der er baseret på god kemi og tillid.


Jesper Schou

Adm. direktør, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold

BSH – Løn

Vi er klar til en lønsnak

Kontakt vores lønkonsulenter, Caroline, Camilla og Lene. De er altid klar til at fortælle nærmere om, hvilke lønservices, de kan tilbyde, og hvordan et potentielt samarbejde kan se ud.

Ring eller skriv – de byder gerne på en kop kaffe og en snak om mulighederne.

Caroline
cve@talogtanker.dk
+45 87 24 31 13

Camilla (på barsel fra maj 2024)
css@talogtanker.dk
+45 88 44 50 84

Lene
let@talogtanker.dk
+45 88 44 50 68