Support

Du har mulighed for at få online support. Her overtager en af vores revisorer din skærm uden at være til stede i din virksomhed. Således kan revisoren bruge din computer til at vise dig, hvordan du løser de problemer, der er opstået. Du bedes kontakte din revisor inden du downloader programmet, så vil vi guide dig igennem lige fra start.