Internationalt samarbejde

Vi bruger
bolden...

internationalt

Internationalt samarbejde

Vi bruger bolden...

quote

...derfor er Tal & Tanker en verden til forskel

Det er sjældent det sker, men når det sker at vi står med en sag vi ikke har erfaring med, kan vi trække på samarbejdspartnere på hele kloden eller omvendt. Og vi er selvfølgelig stolte af at vi har kapaciteten og kvaliteten til at være medlem af Morison KSI.

Separator

Michael Viskum

Revisor

mv@talogtanker.dk
28 78 21 50

Morison KSI

Vi er medlem af det internationale samarbejde Morison KSi. Morison KSi er en international sammenslutning af uafhængige, førende professionelle revisions- og rådgivningsfirmaer, der yder assistance til kunder på tværs af landegrænser inden for revision, regnskab, skat og rådgivning. Morison KSi har medlemsfirmaer i 88 lande, og vi har derfor unik mulighed for at yde verdensomspændende lokal assistance.

Du kan læse mere om Morison KSi på www.morisonksi.com

On an international level, we are an independent member company of Morison Ksi. Morison KSi is a global association of independent, leading professional service firms, serving the cross-border accounting, auditing, tax and consulting needs of clients. Since Morison KSi is represented in 88 countries, we have a unique opportunity of obtaining local, specialist knowledge worldwide.

You can read more about Morison KSi here: www.morisonksi.com

ksikort

Morison KSI er reprensteret i 88 lande – se mere her
Morison KSI is represented in 88 countries - see more here