Internationalt samarbejde

Vi bruger
bolden...

internationalt

Internationalt samarbejde

Vi bruger bolden...

quote

...derfor er Tal & Tanker en verden til forskel

Det er sjældent det sker, men når det sker at vi står med en sag vi ikke har erfaring med, kan vi trække på samarbejdspartnere på hele kloden eller omvendt. Og vi er selvfølgelig stolte af at vi har kapaciteten og kvaliteten til at være medlem af Morison Global.

Separator

Michala Sand Christensen

Revisor

msc@talogtanker.dk
72 62 92 17

Morison KSI

Vi er medlem af det internationale samarbejde Morison Global. Morison Global er en international sammenslutning af uafhængige, førende professionelle revisions- og rådgivningsfirmaer, der yder assistance til kunder på tværs af landegrænser inden for revision, regnskab, skat og rådgivning. Morison Global har medlemsfirmaer i 88 lande, og vi har derfor unik mulighed for at yde verdensomspændende lokal assistance.

Du kan læse mere om Morison Global på www.morisonglobal.com

On an international level, we are an independent member company of Morison Global. Morison Global is a global association of independent, leading professional service firms, serving the cross-border accounting, auditing, tax and consulting needs of clients. Since Morison Global is represented in 88 countries, we have a unique opportunity of obtaining local, specialist knowledge worldwide.

You can read more about Morison Global here: www.morisonglobal.com

ksikort

Morison Global er reprensteret i 88 lande – se mere her
Morison Global is represented in 88 countries - see more here